Prosjekter

Dette er noen utvalgte prosjekter i Råde Graveservice sin virksomhet.

Værste: – Vi får være med på noe stort

Hver eneste dag er vi med å løse spennende oppgaver sammen med dyktige kolleger i flere selskaper og med totalentreprenør Solid Entreprenør. Utbyggingen av Værste med Værstetorvet og Byhaven er nærmest en daglig eksamen i logistikk, slår prosjektleder Lars Erik Eriksen og anleggsleder Laila Næshagen fast.

Klar for den nordligste etappen av MOVAR-ledningen

Råde Graveservice AS vant anbudet på den nordligste etappen for MOVARs nye hovedvannledning. Denne etappen går fra Brevikveien langs Osloveien til grensa mot Vestby og Akershus.

Viktig mottak for rene masser på Thorbjørnrød

Massemottaket på Thorbjørnrød er en godkjent mottaksplass for rene masser. To millioner tonn gjenbruksmasser skal gjøre skog om til nytt jordbruksareal. To tiltak gjør det spesielt trygt for omgivelsene.

Grindvold omsorgsbolig – BREEAM-sertifisert omsorg for mennesker og miljø

Grindvold omsorgsbolig i ferd med å reise seg. Råde Graveservice står for vann, avløp grunnarbeid og utomhusarbeid på et av de mest interessante byggeprosjektene på Østlandet for tiden. Regnvann som gjenvinnes til plantevanning er bare ett eksempel på hvordan det BREEAM-sertifiserte prosjektet er godt for både mennesker og miljøet.

Byhaven på Værste

Værste vokser fram som en ny bydel i Fredrikstad. Her er Råde Graveservice godt i gang med grunnarbeider på Byhaven. Her skal de første flytte inn neste år.

Nye ledningsstrekk i krevende grunnforhold i Fredrikstad

Arbeidene med å legge nye vann og avløpsledninger i Knipleveien, Unnebergveien og Th. Thomassens vei i Fredrikstad er snart sluttført. Fredrikstad kommune, Seksjon for teknisk drift er byggherre, og Råde Graveservice AS fikk oppdraget, som har vist seg å by på spennende utfordringer.

Signalbygg å være stolt over

Hovedkontoret for Sparebank1 i Moss er utvilsomt et signalbygg som vekker oppmerksomhet. Råde Graveservice AS har bidratt med grunnarbeider og uteområdene har selskapets landskapsavdeling tatt seg av.

Praktskole i naturskjønne omgivelser for barna på Hvaler

Hvaler har investert i et moderne og flott barneskolebygg, plassert i tilknytning til det allerede eksisterende ungdomsskolebygget på Asmaløy. Dette er blitt Hvalers eneste skole med rundt 430 elever fordelt på 1.-10.trinn. Råde Graveservice og landskapsavdelingen i selskapet har vært blant aktørene som har gitt barn og ungdom på Hvaler et skolesenter i flotte omgivelser.

Magasinparken – et spennende boligprosjekt

Magasinparken i Ski må betegnes som et spennende boligprosjekt. Her vil det bli etablert drøyt 500 boliger, og de første boligene er tatt i bruk. Råde Graveservice AS var en av aktørene som fikk gleden av å bli med på etableringen av et prosjekt som skiller seg ut på mange måter.

Over Mosse-elva med vann

En kjempe av en byggekran på 250 tonn har tatt seg fram på den solide anleggsveien fra Storebaug og fram til Mosse-elva. En viktig del av den nye hovedvannledningen til MOVAR skal på plass i det smale sundet ved Øvre Vrangen.

I Onsøy pukkverk får du både veiledning og produkter

Onsøy Pukkverk er en viktig møteplass og har utviklet seg til å bli et viktig forretningsområde for Råde Graveservice. Her er det stor aktivitet og pukkverket har mange solide kunder blant entreprenører, industri, kommuner og andre offentlige organisasjoner i tillegg til mange privatpersoner.

Godt samarbeid med Borregaard Group

Råde Graveservice har de siste årene hatt ulike oppdrag for Borregaard i Sarpsborg. Per i dag er det rundt 5 ansatte på ulike prosjekter og som trives veldig godt blant bioraffineriets fabrikker langs Glomma.

Klar for et krevende og spennende oppdrag

-Kontrakten på 100 millioner kroner for Mosseregionens vann, avløp og renovasjon, MOVAR IKS, er virkelig det etterlengtede «lokomotivet» som er med å sikre arbeidsplassene for våre 100 medarbeidere i nye to år.

Fra sagbruk til Bruket Brygge

Bruket Brygge på Gressvik i Fredrikstad, med sine 150 leiligheter i ulike varianter og størrelser fordelt på ni bygg har vært et spennende oppdrag for Råde Graveservice AS. Det er Bakkegruppen AS som har utviklet prosjektet, med Asker Entreprenør AS som totalentreprenør.

Tett på bryggepromenade med flott utsikt

Tordenskiold Brygge i Fredrikstad ligger sørvendt ved den flotte bryggepromenaden og kaia midt i hjertet av byen. Her er det 51 leiligheter i ulik størrelse og med høy standard.

Fra ørken til oase i Fredrikstad

Flott arkitektur preger Nygaardsplassen midt i Fredrikstad sentrum, som AF Bygg Østfold har satt opp, og med Råde Graveservice AS som underentreprenør på grunnarbeidene.

Et moderne helsehus

AS Backe Østfold fikk hovedentreprisen for Helsehuset 2 i Fredrikstad. Her fikk Råde Graveservice AS oppdraget med å utføre grunnarbeider i tilknytning til det nye bygget og dessuten tilføre bygningen et innbydende og flott grøntområde.

En inspirerende bibliotekpark

Rundt det ærverdige biblioteket i Fredrikstad har Råde Graveservice AS med sin avdeling Råde Landskap etablert et nytt parkområde for Fredrikstad kommune.

Ei moderne brygge fra gammel tid

Bilene måtte vike og Dampskipsbrygga i Fredrikstad er blitt et populært samlingssted etter at Fredrikstad kommune gjennomførte et spennende byutviklingsprosjekt i perioden 2016 til 2018.

En bypark åpen for alle

For Råde Graveservice AS ble Byparken i Fredrikstad et spennende landskapsprosjekt. Byparken er området inntil Høgskolen i Østfold og nye Fredrikstad Stadion.

Trivelige Bellevue Brygge i Fredrikstad

På Bellevue Brygge, på vestsiden av Glomma i Fredrikstad, er det oppført 116 leiligheter fordelt på fem bygg over en felles parkeringskjeller. Det var Ove Skaar AS som hadde totalentreprisen i dette prosjektet for Rom Riverside AS. Bellevue Brygge er blitt et innbydende boligområde langsmed Glomma.

Sjøhus med moderne uttrykk

Det har tatt 14 lange år å realisere drømmen om Engelsviken Sjøhus utenfor Fredrikstad. Det tyder på utholdenhet hos ekteparet bak prosjektet, som er både grunneiere og sentrale personligheter på stedet, nemlig Lars Sigvart Gran Andersen og kona Inger Andersen

Fornyer 100 år gammelt VA-nett

Råde Graveservice er godt i gang med et større VA-saneringsprosjekt for Sarpsborg kommune ved Tunevannet og Øvre Lande. Totalt skal det fornyes 2600 meter med vann, spillvann og overvannsledninger i en rekke etablerte boliggater.

Boligutvikling i Moss og Rygge

Grunnentreprise på utbyggningsområdene Sponvika og Verksåsen i Moss, og Vårlifeltet på Halmstad, Rygge

Sykehuset Østfold, Kalnes

- 10-årets største prosjekt for Råde Graveservice høstet gode tilbakemeldinger, tross krevende grunnforhold