Da Råde Graveservice fjernet asfalten på den gamle parkeringsplassen ved brygga dukket den gamle brosteinen opp. Det viste seg at det var nok stein til å gjenbruke alt på den nye veibanen, som utgjør omlag 300 kvadratmeter. Øvrig stein på plassen, totalt 6.000 kvadratmeter, kom hele veien fra India, og består av en trefarget miks.

Ei moderne brygge fra gammel tid i Fredrikstad

Bilene måtte vike og Dampskipsbrygga i Fredrikstad er blitt et populært samlingssted etter at Fredrikstad kommune gjennomførte et spennende byutviklingsprosjekt i perioden 2016 til 2018.

Prosjektet gikk ut på å gi plassen tilbake til Fredrikstads befolkning. Den ble i mange år benyttet for gjennomkjøring og parkering, men har en historie som plass for lossing av varer da dampskipene la til her tidligere. Historisk sett var dette en plass belagt med storgatestein uten noe vegetasjon. Kommunens intensjon var at dette skulle bli en plass der det vil være mange arrangementer, og der byens befolkning kan bidra til et levende bymiljø. Det er nettopp slik det er blitt.

Råde Graveservice AS startet sine arbeider
med å skifte ut eksisterende masse med ny i 90 centimeters dybde. Under plassen og gata ble det etablert nye kabeltraseer, nye overvannssluk, kabelgrøfter til nye lysmaster og båtstrøm i tillegg til vanntilførsel på brygga. Da all infrastruktur under bakken var på plass ble plassen bygget opp igjen, forteller anleggsleder Lars Erik Eriksen.

Da Råde Graveservice fjernet asfalten
på den gamle parkeringsplassen ved brygga dukket den gamle brosteinen opp. Det viste seg at det var nok stein til å gjenbruke alt på den nye veibanen, som utgjør omlag 300 kvadratmeter.
Det ble etablert to lag med drensasfalt før plassen ble fylt opp med settesand. Dermed kunne selve steinlegginga starte. Utfordringen var at den gamle storgatesteinen varierte i tykkelse fra seks til 20 cm. Etter god sortering kunne alt benyttes. Øvrig stein på plassen, totalt 6.000 kvadratmeter, kom hele veien fra India, og består av en trefarget miks som kom ferdig saget og flammet nærmest som en belegningsstein.  Steinleggingen var et arbeidskrevende håndarbeid. Mye av leggingen foregikk vinteren 2018, under oppvarmede teltvegger. På selve bryggepromenaden ble det lagt heller i rustrød farge, med smågatestein ytterst mot elva.

Belegget henviser til historien,
men plassen gir et uttrykk som tilsvarer nåtiden. Her er det også lagt inn gamle sjømerker som er lyssatt. Her finnes symboler for kaier og kartverk, fortøyningsmerker og andre symboler knyttet opp mot dampskipstiden. Vegetasjonen er holdt til bryggekanten og plassen er helt fri for trær. Dette er i tråd med plassens historiske utforming og gjør den godt egnet for større arrangementer. Som sitteelementer er det valgt sittekuber i treverk. Disse refererer til trepallene som ble brukt til lossing tidligere. Sittekubene er flyttbare. Dermed kan plassen tas i bruk på ulike måter og tilpasses arrangementene som vil finne sted.

Selve bryggepromenaden er hellelagt med rustrød heller, og med symboler fra skipsfarten. Symbolene går også igjen i den nye gata.

Symboler fra skipsfarten går også igjen i den nye gata.

Fredrikstad kommune har forvandlet en parkeringsplass til et trivelig sentrumsområde.

På bryggekanten er det mulig å slå seg ned på disse flotte benkene.