Fem lærlinger ga gode tilbakemeldinger til Lærlingpatruljen

-Lærlingene er framtidens fagarbeidere. Det er viktig å skape forståelse for at lærlinger er en del av det ordinære arbeidslivet og har behov for beskyttelse og det sosiale fellesskap medlemskapet gir. Vårt inntrykk er at Råde Graveservice AS tar godt vare på sine lærlinger og har et sterkt ønske om gi dem et godt fundament for trivsel og videre læring i sin bransje.

I front innen ledelse og miljø

Det er tatt nye skritt i Råde Graveservice AS for å være helt i front innen ledelse og miljø når de nå har innført tre ledelsessystemer: ISO 9001 for kvalitet, ISO 14001 for miljø og ISO 45001 for arbeidsmiljø.

Lærlingene er en viktig ressurs

Satsing på lærlinger gjennom aktiv bruk av lærlingeordningen er en viktig del av strategien for Råde Graveservice AS. Midt i Korona-pandemien har selskapet valgt å satse ekstra sterkt på lærlinger, forteller daglig leder Knut Magnus Hvidsten.

En god hjelper på batteri

-Skal vi være med og kjempe om fossilfrie kontrakter er det viktig at vi også investerer i fossilfrie maskiner. Bransjen generelt satser mer og mer på den grønne veien, og det betyr stadig sterkere fokus på fossil- og utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Her skal vi være en seriøs og framoverlent aktør.

Råde Graveservice AS søker anleggsleder

Vi er på jakt etter en etter en erfaren og selvstendig anleggsleder som trives i et miljø som legger vekt på kvalitet, samarbeid og trivsel!

Råde Graveservice AS søker gravemaskinfører og sprengningsbas

Er du gravemaskinfører og vil kjøre hjulmaskin eller sprengningsbas/riggfører, kan du være personen vi er ute etter!

Signalbygg å være stolt over

Hovedkontoret for Sparebank1 i Moss er utvilsomt et signalbygg som vekker oppmerksomhet. Råde Graveservice AS har bidratt med grunnarbeider og uteområdene har selskapets landskapsavdeling tatt seg av.

Praktskole i naturskjønne omgivelser for barna på Hvaler

Hvaler har investert i et moderne og flott barneskolebygg, plassert i tilknytning til det allerede eksisterende ungdomsskolebygget på Asmaløy. Dette er blitt Hvalers eneste skole med rundt 430 elever fordelt på 1.-10.trinn. Råde Graveservice og landskapsavdelingen i selskapet har vært blant aktørene som har gitt barn og ungdom på Hvaler et skolesenter i flotte omgivelser.

Magasinparken – et spennende boligprosjekt

Magasinparken i Ski må betegnes som et spennende boligprosjekt. Her vil det bli etablert drøyt 500 boliger, og de første boligene er tatt i bruk. Råde Graveservice AS var en av aktørene som fikk gleden av å bli med på etableringen av et prosjekt som skiller seg ut på mange måter.

Over Mosse-elva med vann

En kjempe av en byggekran på 250 tonn har tatt seg fram på den solide anleggsveien fra Storebaug og fram til Mosse-elva. En viktig del av den nye hovedvannledningen til MOVAR skal på plass i det smale sundet ved Øvre Vrangen.

 

Alt i grunnarbeider
- bygd på mer enn 60 års erfaring

Råde Graveservice AS ble etablert i 1957 og er i dag et av de største entreprenørselskapene innen grunnarbeider i Østfold. Våre kunder er primært det profesjonelle markedet innenfor bygg, grøntareal og infrastruktur, og vi kan vise til en rekke store og prestisjefulle oppdrag på vår referanseliste.

Mer om Råde Graveservice »