Godt grunnlag for landets største byutviklingsprosjekt

En ny bydel er i ferd med å vokse fram i Fredrikstad, og Råde Graveservice AS er en av flere bidragsytere som nå utvikler et stort industriområde til å bli en urban og levende bydel ved Glommas utløp.

-Viktig å være positiv og offensiv i krevende tider

Selv om anleggsbransjen er fortvilet over økte kostnader både på materiell og spesielt drivstoff velger daglig leder i Råde Graveservice AS, Lasse Hågensen, å se positivt på det kommende driftsåret. Med en ordrereserve på godt over 300 millioner kroner mener han det er grunn til å være på offensiven.

Satser grønt og grått hele året

Det er et skrikende behov etter anleggsgartnere i Norge. Råde Graveservice Anleggsgartner sin har tatt viktige steg for å sikre rekruttering i takt med økende oppdragsmengde. Vi er ikke blant de største aktørene i markedet, men vi skal hver dag levere på høyt nivå. Da trenger vi enda flere dyktige medarbeidere.

Viktig med fyllplasser for rene masser i regionen

Råde Graveservice har tre operative fyllplasser i Østfold som er godkjent av vertskommunene. Fyllplassene for rene masser er Forsethlund, Vetatoppen og Thorbjørnrød, alle i Fredrikstad kommune.

Grindvold omsorgsbolig – BREEAM-sertifisert omsorg for mennesker og miljø

Grindvold omsorgsbolig i ferd med å reise seg. Råde Graveservice står for vann, avløp grunnarbeid og utomhusarbeid på et av de mest interessante byggeprosjektene på Østlandet for tiden. Regnvann som gjenvinnes til plantevanning er bare ett eksempel på hvordan det BREEAM-sertifiserte prosjektet er godt for både mennesker og miljøet.

Byhaven på Værste

Værste vokser fram som en ny bydel i Fredrikstad. Her er Råde Graveservice godt i gang med grunnarbeider på Byhaven. Her skal de første flytte inn neste år.

Nye ledningsstrekk i krevende grunnforhold i Fredrikstad

Arbeidene med å legge nye vann og avløpsledninger i Knipleveien, Unnebergveien og Th. Thomassens vei i Fredrikstad er snart sluttført. Fredrikstad kommune, Seksjon for teknisk drift er byggherre, og Råde Graveservice AS fikk oppdraget, som har vist seg å by på spennende utfordringer.

Signalbygg å være stolt over

Hovedkontoret for Sparebank1 i Moss er utvilsomt et signalbygg som vekker oppmerksomhet. Råde Graveservice AS har bidratt med grunnarbeider og uteområdene har selskapets landskapsavdeling tatt seg av.

 

Alt i grunnarbeider
- bygd på mer enn 60 års erfaring

Råde Graveservice AS ble etablert i 1957 og er i dag et av de største entreprenørselskapene innen grunnarbeider i Østfold. Våre kunder er primært det profesjonelle markedet innenfor bygg, grøntareal og infrastruktur, og vi kan vise til en rekke store og prestisjefulle oppdrag på vår referanseliste. Vi opererer innenfor følgende fire forretningsområder: Maskinentreprenør, Anleggsgartner, Pukkverk og Fyllplasser. 

Mer om Råde Graveservice »