Hvilke tjenester leverer vi?

Råde Graveservice A/S er grunnentreprenør for bygg, anlegg og infrastruktur med egne pukkverk, massedeponi og anleggsgartner-avdeling, utført av kvalifiserte og motiverte medarbeidere.

Vår virksomhet favner blant annet graving, knusing, mur- og betongarbeider, vannforsyning, avløp og renseanlegg, grunnarbeider for kunstgressbaner, legging av stein, anlegging av lekeplasser, skjøtsel av grøntanlegg og mye mer.

Maskinentreprenør

Grunnarbeider har vært bedriftens kjerneområde helt siden etableringen. I dag framstår vi som en totalleverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider innenfor bygg, anlegg og infrastruktur.

Pukkverk

Vi eier og driver Onsøy pukkverk i Fredrikstad. Pukkverket kan tilby hele spekteret av knuste steinmaterialer, alt fra fin grus til grov sprengstein. Vi kan også tilby transport av steinprodukter

Massedeponi

Råde Graveservice har tre operative massedeponier i Østfold som er godkjent av vertskommunene. Massedeponier for rene masser er Forsethlund, Vetatoppen og Thorbjørnrød, alle i Fredrikstad kommune.

Anleggsgartner

Råde Graveservice Anleggsgartner er en mesterbedrift med fagutdannede anleggsgartnere som sammen med Råde Graveservice AS kan tilby oppdrag fra alle typer grunnarbeid, til ferdig utformede uteanlegg med påfølgende vedlikehold.