Trivelige Bellevue Brygge i Fredrikstad

På Bellevue Brygge, på vestsiden av Glomma i Fredrikstad, er det oppført 116 leiligheter fordelt på fem bygg over en felles parkeringskjeller. Det var Ove Skaar AS som hadde totalentreprisen i dette prosjektet for Rom Riverside AS. Bellevue Brygge er blitt et innbydende boligområde langsmed Glomma.

Råde Graveservice AS utførte grunnarbeidene i prosjektet i perioden 2017 til 2019. Inkludert var utgraving av 20.000 kubikkmeter med masse, og det er etablert en spuntvegg i 190 meters lengde ute i Glomma.

Arbeidene med spuntveggen ble etablert i nært samarbeid med Norges Geotekniske Institutt på grunn av de svært krevende grunnforholdene i områdene. Spuntveggen ble plassert åtte meter ut i elva, for å rette opp det opprinnelige elveleiet. Her ble det etterfylt masse. Spuntveggen i elva er også staget i bunnplata til byggene som en ekstra sikring.

Her var det krevende grunnforhold, og det var derfor nødvendig å sjakte trinnvis fra kote 5 til 1 for deretter å kalkstabilisere hvert trinn. Dette for å forhindre utglidning av massene til elva. Under parkeringskjelleren er det etablert en kulvert med en 2000 mm overvannsledning. Etableringen av denne var en krevende og morsom oppgave, sier anleggsleder Lars Erik Eriksen.

 Råde Landskap fikk oppdraget med alt av utomhusarbeider våren 2019. Det vil si alt av beplantning, opparbeidelse av gangveier, granittmurer og lekeområder.  Bellevue Brygge er blitt et kvalitetsprosjekt med fornøyde beboere.

Offentlig kommunikasjon ligger et steinkast unna, og her er det mulig å rusle langs Glommastien inn til sentrum av byen eller ta by-fergen til Gamlebyen.
Leilighetene er av varierende størrelse fra 2–roms, til praktiske 3–roms og romslige 4–roms-løsninger med høy standard.

Spuntveggen ble plassert åtte meter ut i elva, for å rette opp det opprinnelige elveleiet. Her ble det etterfylt masse.

Beboerne har funnet seg godt til rette i de nye omgivelsene.

På Bellevue Brygge, på vestsiden av Glomma i Fredrikstad, er det oppført 116 leiligheter fordelt på fem bygg over en felles parkeringskjeller.