Sykehuset Østfold, Kalnes

10-årets største prosjekt for Råde Graveservice høstet gode tilbakemeldinger, tross krevende grunnforhold

- Litt frimodig kan vi si at Råde Graveservice AS var med på å danne grunnlaget for et godt sluttresultat, sier daglig leder Terje Andersen.

Selskapet var hovedentreprenør for masseforflytning og etablering av veier, parkeringsplasser, vann og avløp under byggingen av det nye sykehuset i Østfold. Videre var selskapet underentreprenør for AF Bygg Østfold på grunn og fundamenter og i tillegg også leverandør til Karlsen & Nordseth, som var hovedentreprenør for rigg og drift. Sykehuset hadde offisiell byggestart i september 2011 og sto ferdig i november 2015.

Råde Graveservice flyttet mer enn 500.000 kubikk fyllmasser og kjørte inn drøyt 300.000 tonn med stein og pukk fra eget pukkverk. Kilometervis med vann-, avløps- og kabelrør ble også levert. Totalt utførte Råde Graveservice ni kontrakter av ulik størrelse for nærmere 150 millioner kroner. 

Hovedutfordringen var knyttet til grunnforholdene. Det var store mengder sand og grus, lagdelt med leire. Sandlagene var nærmest vannmettet på grunn av leirlagene som igjen skapte store utfordringer for bruk av sandmassene. Disse måtte også mellomlagres før permanent utlegging. En annen utfordring var å få på plass byggfundamenteringen med 1550 stålkjernspæler. - Det var en krevende logistikk med borerigger og beltekran, midt inne i de øvrige pågående arbeidene på byggetomta, sier Andersen.

Råde Graveservice høstet gode tilbakemeldinger etter de mange krevende oppdragene på det nye sykehuset for Østfold.

Hans Fredrik Suther var prosjektleder og Yngvar Olsen var anleggsleder for prosjektet.