Fra sagbruk til Bruket Brygge

Bruket Brygge på Gressvik i Fredrikstad, med sine 150 leiligheter i ulike varianter og størrelser fordelt på ni bygg har vært et spennende oppdrag for Råde Graveservice AS. Det er Bakkegruppen AS som har utviklet prosjektet, med Asker Entreprenør AS som totalentreprenør.

Råde Graveservice (RG) fikk oppdraget med alt av grunn- og spuntarbeider, samt utomhusanlegg.  Jobben ble påbegynt i januar 2019 og skal være fullført i november 2020. 

SE VIDEO HER: 

Den første jobben var å grave ut og kjøre bort flere tusen tonn med masser for etablering av en parkeringskjeller med kapasitet til drøye 300 parkeringsplasser. Parkeringskjelleren er påkostet og meget flott utført. Det viste seg at det meste av massene her var forurenset og derfor måtte kjøres til Frevar, mens de mest forurensede massene i klasse fem måtte fraktes til Lindum i Drammen.

Gammel sagbrukstomt

Bruket Brygge etableres på en av de gamle sagbrukstomtene i Gressvik. Det var sagbrukene og de tilhørende virksomhetene som skapte den moderne handelsbyen Fredrikstad, inkludert Gressvik. Derfor var det også mye treverk i grunnen som måtte fraktes bort. Sortering av masser har vært en betydelig del av jobben for Råde Graveservice.

Mannskapene til Råde Landskap har jobbet effektivt for å klargjøre grøntanleggene før høstens innflytting. Utbygger ønsket at det så innbydende ut også i grøntområdene når de første beboerne kommer.

Det har vært god kontroll på framdriften i prosjektet mener anleggslederne i Råde Graveservice, Yngvar Olsen og Lars Erik Eriksen, som er stolte over den jobben medarbeiderne i RG har utført.
-Jeg mener vi etterlater oss et fint fotavtrykk også i dette prosjektet, sier Yngvar Olsen.

Utomhusarealet
Råde Graveservice, med sin utomhusavdeling Råde Landskap, vant oppdraget med et svært så innholdsrikt grøntanlegg, og dermed er det i sluttfasen 15 medarbeidere fra selskapet som er i sving for å skape et innbydende bomiljø.

Det er lagt store ressurser i utomhus-arealet, med flott beplantning, der Vingebeinved er dominerende. Denne busken benyttes for sin flotte røde høstfarge, og er fin i grupper. Det er dessuten utstrakt bruk av dobbel teglstein, larvikitt-blokker, impregnerte materialer i plattinger og det er opparbeidet en rekke lekeplasser og sosiale møtepunkter.  
Råde Graveservice har gjennomført spunting mot Vesterelva for å trygge området maksimalt mot elva. Her ble det benyttet 12 meters spunt i drøyt 125 meters lengde.

Anleggsleder Lars Erik Eriksen er godt fornøyd med dialogen underveis mellom de ulike aktørene i prosjektet.  Det er representanter fra en rekke land som er leid inn for å utføre deler av oppdragene. Yngvar Olsen trekker spesielt fram svært dyktige betongarbeidere og steinleggere fra Portugal, som er leid inn av hovedentreprenøren. De har jobbet både raskt og effektivt, mener Olsen.

Etablert boligområde
Bruket Brygge blir en del av et ellers veletablert boligområde. Med Vesterelva mot øst og Gressvik Torg mot vest, byr beliggenheten på kort avstand til butikker, skoler og kollektiv - også gratis byferge til sentrum.

De moderne leilighetene er ikledd tradisjonell arkitektur med et hint av Gressvik- og tomtens historie. Man blir minnet om stedets æreverdige fortid ved at det blir brukt tømmer og treverk som fasademateriale i de nye byggene, der det stolte industri-eventyret engang stod. Leilighetene er i størrelser fra 34,5 til 132 kvadratmeter

Leilighetene har store vindusflater og private uteplasser, noen med utsikt mot elven og moderne gjennomtenkte planløsninger tegnet av Meinich Arkitekter.

Anleggsleder Lars Erik Eriksen mener Råde Graveservice og Råde Landskap legger igjen et fint fotavtrykk på Bruket Brygge i Gressvik.

En aktiv gjeng fra Råde Graveservice og Råde Landskap tok seg tid til å stille opp til «lagbilde» før siste innspurt.

Dronefoto: Slik framstår Bruket Brygge på Gressvik fra lufta.

Larvikitt-steinen er på plass ut mot båthavna, som nærmeste nabo