Helsehuset i Fredrikstad framstår som et flott bygg på Kråkerøy-siden. Foto: Assemblin

Et innbydende helsehus med flott grøntområde

AS Backe Østfold fikk hovedentreprisen for Helsehuset 2 i Fredrikstad. Her fikk Råde Graveservice AS oppdraget med å utføre grunnarbeider i tilknytning til det nye bygget og dessuten tilføre bygningen et innbydende og flott grøntområde.

Før utgraving ble det spuntet rundt byggegropen med utvendig staging av spunt. Dette grunnet bløte masser i byggegropen som går helt inn til eksisterende byggekropp og ut til fortauet.

Bygget er fundamentert til fjell
på stålkjernepeler med vanntette plasstøpte konstruksjoner. Videre bærekonstruksjoner er utført i stål og prefabrikerte betongelementer.

Spuntveggen
ut mot en av de store trafikkårene på Kråkerøy-siden var på hele 135 meters lengde, og ble utført av Råde Graveservice. Denne veggen dannet ytterforskalingen på underetasjene i det nye Helsehuset. I området var det bløte, sensitive masser og her var det fra før store hovedvannledninger for vann, avløp og spillvann som også måtte sikres.

Grøntarealene
ble opparbeidet parallelt med byggearbeidene, og det ble etablert friområder med gangbane-heller, belegningsstein, blomsterbedd og annen beplanting.

Helsehuset 2
er i dag et kontorbygg på 6 etasjer og parkeringskjeller.
Fasadematerialer er en miks mellom tegl, metall og komposittplater, slik at bygget fremstår 3-delt. I de utleide lokaler er det stort sett benyttet systemvegger og himlinger. Det er etablert terrasser og sedum på deler av taket.

Bjørn Martinsen, Andreas Høidahl og Espen Mikalsen i gang med utomhusarbeidene.

Finjustering når Råde Graveservice og Råde Landskap utfører utomhusarbeider. Espen Mikalsen (t.v) og Andreas Høidahl samarbeider for å oppnå et godt resultat.