I Onsøy pukkverk får du både veiledning og produkter

Onsøy Pukkverk er en viktig møteplass og har utviklet seg til å bli et viktig forretningsområde for Råde Graveservice. Her er det stor aktivitet og pukkverket har mange solide kunder blant entreprenører, industri, kommuner og andre offentlige organisasjoner i tillegg til mange privatpersoner.

Onsøy pukkverk har fått egne hjemmesider med nettbutikk

Gå til nettbutikken til Onsøy pukkverk

Den store sommersesongen er fra slutten av mars til slutten av september. Første lørdag etter påske åpnes det på lørdager for å dekke den store etterspørselen fra privatmarkedet. Et besøk i pukkverket betyr penger spart sammenlignet med å handle på nett eller i en byggvareforretning, lover avdelingsleder Tom J. Samuelsen og hans kolleger i det moderne pukkverket i Onsøy.

Det er mange som er usikre på hva de trenger. Da anbefaler Tom at de tar en tur til pukkverket og ser på de ulike vareslagene som ligger i binger ved siden av administrasjonsbygget. Her er det fagpersoner som kan gi råd og veiledning, avhengig av hvilke prosjekter privatpersoner skal ha gjennomført. Her er det også mulig å få med seg gratis vareprøver hjem. Hos oss tar vi vare på kundene våre, understreker Tom J. Samuelsen

 -Ved Onsøy pukkverk har vi alt som trengs til opparbeidelse av grunnarbeider til tomter, gårdsplasser eller veier. Leca, drensrør, armeringsmatter eller sement må kjøpes i en byggvareforretning. Alt annet kan kjøpes samlet i pukkverket. Av belegningsstein er det den såkalte knasterstein/ gatestein/brostein som kan kjøpes i pukkverket. Bark eller jordprodukter kan leveres med pukkverkets egne lastebiler eller ved at kunden selv kommer med tilhenger. Vi leverer den mengden kunden vil ha.

Stadig flere ønsker å få produktene levert i storsekker. Da løfter vi sekkene med kranbil direkte inn på tomta. Der det ikke er vei kan sekkene leveres sjøveien eller med helikopter.

Slik opparbeider du en privat parkeringsplass

Tom J. Samuelsen bistår gjerne både proffer og privatpersoner med å få finne fram til de rette produktene for ulike oppgaver, og vi kan begynne med opparbeidelse av en privat parkeringsplass.

Vi tar utgangspunkt i en parkeringsplass på 100 kvadratmeter. Dersom det er faste og gode grunnforhold holder det å tilføre steinmasser med 5-10 cm. Dersom det er ønskelig med gårdssingel som toppdekke anbefaler vi en tykkelse på maksimum 5 cm. Da er det viktig å legge et lag med subbus i dimensjon 0-22 mm som bære-element under singelen. Dersom det er bløte masser anbefaler jeg å fjerne all eksisterende masse for deretter å legge en veiduk i bunnen, og bygge opp et fundament på 30-40 cm. Da kan det være fornuftig å benytte grov pukk i dimensjon 22-63 mm, eventuelt 0-60 mm pukk. Begge alternativene har gode dreneringsegenskaper. Til avretting på toppen kan det gjerne benyttes subbus eller singel. Her vil du trenge om lag 5 kubikk med subbus eller singel og for en parkeringsplass på 100 kvadrat og 20 kubikk med grovpukk. Det er viktig å komprimere lagvis når plassen etableres.

Dersom parkeringsplassen skal steinsettes bør det benyttes subbus 0-5 mm eller singel 2-5 mm som topplag. Ved å bestille duk og de ulike steinmassene samlet blir det store besparelser i transportkostnader. Derfor er det viktig å ta en telefon for å sikre rett bestilling. Fra pukkverket er det også mulig å få tilkjørt knust asfalt, som benyttes som toppdekke under ny asfalt, forteller Tom.

Masseberegning

Den enkleste måten å finne ut hvor mye masse du trenger av de ulike sortene er å finne lengde og bredde i tillegg til høyde. Da finner du riktig volum. Så er det viktig å være klar over at det er forskjell på kubikk og tonn. Vanlig hagesingel eller pukk har en vekt på 1,5 tonn pr kubikk. Subbus har en vekt på 1,7 tonn pr kubikk.

Transport

Onsøy Pukkverk tilbyr transport i forbindelse med kjøp av de ulike produktene. Innenfor en radius på 15 km fra pukkverket opereres det med en pris pr lass på 1.400,- kroner inkludert mva. og eventuelle bompenger. Kapasiteten på en lastebil er 14 tonn. For spredning av masse koster det 25 kroner pr tonn. Fra Onsøy pukkverk kommer man til Begby, til Tomb, Saltnes, langt ut på Kråkerøy eller til Østfoldhallene.

Moderne pukkverk med tradisjoner

 Pukkverket i Onsøy har eksistert siden 1960-tallet, og Råde Graveservice har stått for drift siden 1989. Her er det fortsatt muligheter for uttak av fjell i nye 40 år. Pukkverket fikk konsesjon for 50 års drift i 2009. Det er viktig med langsiktig planlegging, og etter at uttak av fjell slutter skal området fylles igjen og tilbakeføres til landbruk og skogsdrift. Avdelingsleder Tom J. Samuelsen tror derfor det vil være drift ved dette anlegget i 100 år til.

Moderne servicebygg

Logistikken og fasilitetene ved Onsøy Pukkverk er blitt betydelig bedret de siste årene.  De gamle brakkene er byttet ut med et moderne servicebygg. Her er det nærmest hotellstandard med fem overnattingsrom, alle med egen dusj og toalett. Her er det fine oppholdsrom, møterom, garderober for menn og kvinner og et moderne kjøkken. Ute er det også gjennomført en betydelig oppgradering.  Det er etablert binger der privatpersoner kan komme med sine små hengere og hente ut de varene de ønsker uten å måtte kjøre ned i bruddet. Hele området er asfaltert, og det er etablert et innbydende grøntområde.  
-Mange blir overrasket når de ser hvor fint det er blitt her, forteller Samuelsen, som også er glad for at ledelsen i firmaet ser viktigheten av å investere i nytt utstyr. Nye hjullastere er kommet de siste par årene.
-Vi er avhengig av maskiner som går, sier Samuelsen med et smil.
Pukkverket har fast åpningstid fra 06.30 til 15.30 hver dag, og i tillegg til driften av pukkverket har Samuelsen også ansvaret for transporttjenestene og de tre tipp-plassene i firmaet. 

 

-Ved Onsøy pukkverk har vi alt som trengs til opparbeidelse av grunnarbeider til tomter, gårdsplasser eller veier, sier Tom J. Samuelsen, som bistår gjerne med veiledning og rimelig transport.

Onsøy pukkverk har fått egne hjemmesider med nettbutikk

Gå til nettbutikken til Onsøy pukkverk

Onsøy pukkverk har fått egne hjemmesider med nettbutikk

Gå til nettbutikken til Onsøy pukkverk

Logistikken og fasilitetene ved Onsøy Pukkverk er blitt betydelig bedret de siste årene. De gamle brakkene er nå byttet ut med et moderne servicebygg.

Onsøy Pukkverk leverer en rekke ulike typer masser fra sitt store anlegg.

Et spektakulært syn når det sprenges i Onsøy Pukkverk.

Storsekker for ulike produkter er blitt populært. Pukkverket tilbyr transport med kranbil eller helikopter

Ved pukkverket kan du få furubark til hagen. Her er det bare å ta med seg en tilhenger eller be om å få tilkjørt bark med lastebil fra oss. Furubark selges i kubikk.

Kulestein leveres ulike typer fra 15-55 mm, 20-60 mm og 50-200 mm i tillegg til steiner større enn 200 mm i såkalt fri klasse.