En bypark åpen for alle

For Råde Graveservice AS ble Byparken i Fredrikstad et spennende landskapsprosjekt. Byparken er området inntil Høgskolen i Østfold og nye Fredrikstad Stadion. Her er det også et nytt boligområde med moderne blokkbebyggelse.

Byggherre var Værste AS. Selskapet ble etablert med formål å revitalisere det store området til tidligere Fredrikstad Mekaniske Verksted, Skandinavias største skipsverft, til beste for Fredrikstad og byens innbyggere. 

Råde Graveservice startet grunnarbeidene
i Byparken i mai 2018 og parken skulle være sluttført i august samme år. Dermed var det full aktivitet gjennom hele sommeren, og en svært så presset tidsplan, innrømmer anleggsleder Lars Erik Eriksen. Under parken var det allerede etablert en parkeringskjeller, og dermed var det nødvendig å benytte små maskiner. 

Det viste seg å være en del forurenset masse
som måtte kjøres bort. En god del betongkonstruksjoner måtte også fjernes. Gammel asfalt og mye grus ble også skiftet ut. Det er kjørt inn rundt 1.000 tonn med jord på området. Nærmere 1.500 kvadratmeter med betongheller kom på plass i tillegg til rundt 340 kvadratmeter brostein og gressarmeringsstein, samt  en anselig mengde granittblokker.  Det ble etablert et moderne vanningsanlegg og en ny flomvei. Det var viktig å utnytte overvannet på en effektiv måte i byrommet.

Mesteparten av parken er dekket av gress, med traseer og småfelt med brostein. Her er det godt med innslag av trær, busker og stauder i tillegg til en stor sykkelparkering. Det ble montert plantekasser i cortenstål. Dette stålet ruster naturlig av seg selv utendørs og er helt vedlikeholdsfritt.

Det er satt inn led-belysning
i muren. Det er også flere benker, både ute i det grønne og langs muren, sier prosjektleder Petter Gabrielsen i Råde Landskap.
Det ble etablert flere områder med treningsapparater og lekeplasser for barn og unge.

Parken er en del av Værstes grønne satsing mellom den siste boligblokka og stadionbygget. Den er til fri bruk for alle, og som et uteområde for Wang ungdomsskole med apparater, men også sklie og skilpaddehuske med mykt underlag. Området er på rundt 3.000 kvadratmeter.

Søve AS har levert lekeapparater,
treningsapparater og parkmøbler. Parken er en del av Værstes grønne satsing mellom den siste boligblokka og stadionbygget. De ønsker at barnefamilier skal bruke byen mer og ønsket derfor å skape et innbydende aktivitetsområde.

Mange av produktene som er levert, har fått nye farger for å passe inn i miljøet. Den orange seksjonen (Saturn) er designet av Eker Design som startet opp i Fredrikstad.

-Dette er et fantastisk byrom
for Fredrikstad. Her blir det en grønn lunge som vil være et fint oppholdssted for alle – også studenter, Wang-elever og andre brukere av området, sier Sigbjørn Moe, utviklingsdirektør i Værste AS.

Her ble det lagt stein for stein

Lekeplass og sosial samlingsplass for alle i byen.

Moderne lekeplass med lekeapparater og treningsapparater

Hellene legges på plass