Bibliotekparken med de tre kvinnefigurene er et populært møtested i Fredrikstad. Mange skoleklasser benytter også parken.

En inspirerende bibliotekpark

Rundt det ærverdige biblioteket i Fredrikstad har Råde Graveservice AS med sin avdeling Råde Landskap etablert et nytt parkområde for Fredrikstad kommune.

Bibliotekparken ble opprinnelig etablert i 1924 med klippede hekker og lave bed i kontrast mot det monumentale bibliotekbygget. I 1992 ble bibliotekbygget og parken fredet etter lov om kulturminner. I 2017 ble parken utvidet.

Gammel asfalt ble fjernet
og erstattet med plener, gangstier, sykkelstativer og kantstein i granitt som et skille ut mot Glomma. Her ved den såkalte Phønixbrygga er det også kostet betong som gir ekstra liv til det attraktive tur-området langs elva. 

Sparebankstiftelsen DnB
har skjenket tre skulpturer, produsert i støpejern, til Fredrikstads befolkning. Dette er tre kvinnehoder som er spesielt utformet for dette stedet, og Råde Graveservice produserte soklene og bidro til at kvinnehodene fikk den plasseringen kunstneren Joume Pinsa ønsket seg. Selve monteringsarbeidet krevde stor grad av nøyaktighet, da kvinnehodene skulle monteres i en helt bestemt vinkel. Kvinnene vender ansiktene mot Glomma med øynene lukket. Selve monteringen gikk direkte på nett-TV i Fredrikstad, og ble dermed en «minutt for minutt»-sending.

-Dette området er mye besøkt
og vi er stolt over den utformingen parken og brygga har fått. Her fikk vi være med å utforme en sentral del av byen som er svært synlig for alle som kommer til Fredrikstad, sier anleggsleder for prosjektet Lars Erik Eriksen.

Fredrikstad kommune ønsker at bibliotekparken skal være et fristed for lek og moro, og har satt farge på parken med både stoler og halmballer.

Råde Graveservice produserte soklene og bidro til at kvinnehodene fikk den plasseringen kunstneren Joume Pinsa ønsket seg.