Årets IA-bedrift i Østfold 2017

- Denne tilegnes de ansatte, det er de som er årsaken til at vi står her, sa daglig leder Terje Andersen

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) har som visjon å gjøre arbeidsplassen mer åpen og med plass til alle som kan og vil arbeide. Avtalen setter krav til at bedriften jobber med å redusere sykefraværet og hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet, få flere i arbeid - og spesielt personer som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og som bidrar til at eldre arbeidstakere står lenger i jobb. 

IA-prisen deles ut fylkesvis hvert år til en bedrift, virksomhet eller organisasjon som har utmerket seg i dette arbeidet og som kan løftes frem som et "IA-fyrtårn" til inspirasjon og etterfølgelse.

Det var daglig leder Terje Andersen, HMS-leder Lars Andersen og tillitsvalgt Geir Aasen, som mottok prisen på vegne av bedriften under HMS konferansen 2017. Andersen var rørt og takket, men var rask til å peke på sine ansatte: - Det er de som er årsaken til at vi står her.

Juryen mener ledelsen tenker langsiktig og inviterer de ansatte til å finne løsninger de selv har tro på, Med et fokus på den enkelte, HMS og sykefravær har de fått til et lavt sykefravær.
Bedriften tar inn 4-5 personer årlig til arbeidstrening og utprøving. Av disse får ca 50% fast ansettelse.
Råde Graveservice viser også at de verdsetter sine ansatte, tilrettelegger ved behov og at de bidrar til at eldre ansatte skal stå lenge i jobb.