Matjordsproduksjon

Vi bearbeider og distribuerer alt kloakkslam i Mosseregionen gjennom avtale med det interkommunale selskapet MOVAR.

Slam er en stor ressurs blant annet innenfor landbruket, og vi samarbeider med bønder i regionen om leveringer som en del av gårdenes gjødselsplan. Dette må bonden selv søke kommunen om, og vi bistår gjerne med informasjon om denne prosessen.

Slammet går gjennom en møysommelig sjekk og renset for tungmetaller. Alt slam som benyttes er analysert og godkjent i henhold til retningslinjer gitt i gjødselsvareforskriften fra landbruksdepartementet. Det arbeides med å få på plass en bransjenorm for slam.
Råde Graveservice as er med i en arbeidsgruppe som skal bidra med oppbygging og kvalitetssikring av bransjenormen.Gruppen består av representanter fra Norsk Vann, Movar og Råde Gravservice as.

En del av det rensede slammet blir transportert direkte til bonden, det øvrige benyttes i egen jordproduksjon, markedsført under navnet RG-jord.

RG-jord er utviklet gjennom mange år, blant annet i samarbeid med Bio-forsk, og egner seg yppelig blant annet til topping på golfbaner, gressplener og i blomsterbed. Våre kunder er både private og bedrifter, og vi har blant annet avtale med Mesta om leveringer til blomsterbed og trær langs veiene.

Matjordproduksjonen finner sted ved bedriftens pukkverk i Moss. Alle typer matjord blir levert med varedeklarasjon som viser innhold og næringsverdi. Matjord finnes til enhver tid på lager i våre to pukkverk.

Produksjonen er godkjent av Mattilsynet.