Hvilke tjenester leverer vi?

Vi påtar oss tradisjonell entreprenørvirksomhet innenfor grunnarbeider, og utfører jobbene på en effektiv og smidig måte.

Vår virksomhet favner graving, knusing, mur- og betongarbeider, vannforsyning, avløp og renseanlegg, samferdselsanlegg, rørinstallasjoner, drenering, planering, utgraving, massetransport, grunnarbeider for kunstgressbaner og mye mer

Grunnentreprenør

Grunnarbeider har vært bedriftens kjerneområde helt siden etableringen. I dag framstår vi som en totalleverandør av tjenester knyttet til grunnarbeider innenfor bygg, anlegg og infrastruktur.

Pukkverk

Vi eier og driver Onsøy pukkverk i Fredrikstad. Pukkverket kan tilby hele spekteret av knuste steinmaterialer, alt fra fin grus til grov sprengstein. Vi kan også tilby transport av steinprodukter

Jordprodukter

Vi bearbeider og distribuerer alt kloakkslam i Mosseregionen. En del blir slam til gjødsling for bondegårder i regionen og resten benyttes i egen matjordproduksjon - RG-jord.

Landskap

Råde Landskap er en mesterbedrift med fagutdannede anleggsgartnere som sammen med Råde Graveservice AS kan tilby oppdrag fra alle typer grunnarbeid, til ferdig utformede uteanlegg med påfølgende vedlikehold.