Tetting av deponi for forurensede masser i Fredrikstad

Fredrikstad 2012
Råde Graveservice bygger tettningsbariere på nytt deponi for Frevar
Deponiet skal i hovedsak brukes til mottak av mudder

Les mer »

Grunnarbeider på Nytt Østfoldsykehus

Råde Graveservice har vunnet anbudsrunden på flere entrepriser på grunnarbeider for nytt sykehus i Østfold.


Les mer »

Rehabilitering av Bjørndals- dammene og nytt ledningsanlegg

Vassdragsanleggene består av tre små jorddammer liggende etterhverandre i Fredrikstad.Dammene er eldre jordfyllingsdammer fra ca 1850 til 1890.
Les mer »

Risil kunstgressbane, Vestby kommune

Opparbeidelse av ny kunstgressbane ved Risil skole i Vestby kommune. Råde Graveservice as har i 2009 vært hovedentrepenør på dette prosjektet som har bestått i opparbeidelse av kunstgressbane med undervarme.

Hoved vannledning for Fredrikstad kommune

Dette er Parsell 2 som omfatter strekning Kjølstad - Sandem.
Vi har hatt jobben med å legge ny hoved vannledningen for Fredrikstad kommune. Denne etappen går fra kum Kjølstad og ble koblet til eksisterende kum ved Sandem som ligger nede ved Glomma.
Les mer »

Ny 4-felts vei på parsellen E-18 Krosby - Knapstad i Askim kommune

Ny 4-felts vei på strekningen E-18 Krosby - Knapstad, med bygging av ny bru over glomma, Smaalenene bru. Strekningen har også tunnel ved Romsåsen. Parsellen går igjennom kommunene Askim, Spydeberg og Hobøl
Les mer »

E18 Krosby - Knapstad, anleggsveien er sammenkoblet!

Første trinn av 5 delparsell på ny 4-felts E18 i Østfold
Les mer »

Moss Lufthavn Rygge

Rygge , År
Råde Graveservice bygger ny sivil lufthavn på Rygge. Oppdragsgiver er Rygge Sivile Lufthavn.
Bygging av nytt terminalbygg startet i august 2006, og Råde Graveservice utfører grunnarbeidene.
Mer informasjon »

Kunstnerisk utsmykning langs E6

Sted , År
Råde Graveservice bygger kunstverk langs E6 i Råde på oppdrag for Statens Vegvesen.
Byggverket er 165 meter langt, 12 meter høyt og rommer hele 23.000 kubikkmeter stein.
Mer informasjon »

Hyttefelt i Vestre Onsøy

Vestre Onsøy , År
Råde Graveservice opparbeider nytt hyttefelt i Vestre Onsøy. Området ligger ved Engelsvikveien med utsikt over Elingårdskilen.
Utbygger er firma Planbo Resort

Ringledning for vann i Fredrikstad kommune

Fredrikstad , År
Råde Graveservice bygger hovedledning for drikkevann rundt Fredrikstad sentrum.
Mer informasjon »

Utvidelse av massedeponi ved fyllplass i Moss

Moss , År
Råde Graveservice er på ny i gang med utvidelse av massedeponi ved Solgård Skog i Moss. Denne gang inbefatter entreprisen 8.000 m2. Oppdragsgiver er det interkommunale selskapet MOVAR. Forrige utvidelse ble utført i 2005.

Ørebekkstranda Borettslag

Sted , År
Råde Graveservice er med på bygging av leilighetskompleks ved Seutelva i Fredrikstad. 63 leiligheter skal påbegynnes i januar 2007 og AF Øst er hovedeentreprenør