Grunnentreprenør

Vi påtar oss tradisjonell entreprenørvirksomhet innenfor grunnarbeider. Les mer og se referanser »

Pukkverk

Vi eier og driver to pukkverk; Onsøy pukkverk i Fredrikstad og Mosseporten pukkverk i Moss. Les mer »

Råde Landskap

Som anleggsgartner avdeling i Råde Graveservice AS, kan vi nå tilby komplette oppdrag fra alle typer grunnarbeid, til ferdig utformede uteanlegg med påfølgende vedlikehold om ønskelig.

Råde landskap er en mesterbedrift med fagutdannede anleggsgartnere som er en aktiv og seriøs leverandør til offentlige etater, næringsbygg og borettslag. 

Råde Landskap legger stor vekt på kvalitet og riktig pris. Som anleggsgartner avdeling i Råde Graveservice AS, kan vi nå tilby komplette oppdrag fra alle typer grunnarbeid, til ferdig utformede uteanlegg med påfølgende vedlikehold om ønskelig.

 Vi kan blant annet levere:

  • Murer, kanter, trapper og belegg i granitt, betong eller andre materialer
  • Vekstjord, bark og alle typer pukkverksvarer
  • Busker, trær og stauder
  • Gressarealer, kunstgress og sedum 
  • Lekeplasser med lekeapparater og forskjellig fallunderlag
  • Parker og uteområder med møbler og treningsutstyr
  • Gjerde og porter
  • Skjøtsel av alle typer grøntanlegg som ugressbekjempelse, gressklipping og beskjæring.
For tiden er Råde Landskap engasjert på Norwegian Outlet, og Halmstad Vårliprosjektet.

For mer informasjon, kontant Petter Gabrielsen 95 16 47 79 / petter@rgs.no

Siste nyheter, prosjekter og referanser

Tetting av deponi for forurensede masser i Fredrikstad

Fredrikstad 2012
Råde Graveservice bygger tettningsbariere på nytt deponi for Frevar
Deponiet skal i hovedsak brukes til mottak av mudder

» Les mer

Grunnarbeider på Nytt Østfoldsykehus

Råde Graveservice har vunnet anbudsrunden på flere entrepriser på grunnarbeider for nytt sykehus i Østfold.


» Les mer

Rehabilitering av Bjørndals- dammene og nytt ledningsanlegg

Vassdragsanleggene består av tre små jorddammer liggende etterhverandre i Fredrikstad.Dammene er eldre jordfyllingsdammer fra ca 1850 til 1890.
» Les mer