Grunnarbeider på Nytt Østfoldsykehus

Råde Graveservice vant anbudsrunden på den første kontrakten på grunnarbeider: kontrakt 2101 Graving og Masseforflytting.
Arbeidene har pågått siden September 2011 og under tiden har vi vunnet yterlige 5 kontrakter.
2.kontrakter med byggherren Prosjektet Nytt Østfoldsykehus: Kontrakt 7001 Veier og Plasser og 7003 utvendig vann og avløpsanlegg.
Vi har også 2.kontrakter som underentreprenør med AF bygg Østfold som er hovedentreprenør på grunn og fundamenter og bygg.Vi har også en kontrakt med Karlsen&Norseth som er hovedentreprenør på felles rigg og drift.