Tetting av deponi for forurensede masser i Fredrikstad

Råde Graveservice har i oppdrag fra Frevar bygget en tett bariere i nytt deponi i Fredrikstad.
Barieren er bygget av eksisterende steinskjete som er tettet med leire av lav permabilitet,subbus og PE duk som er sveiset.
Deponiet som er på 300000 m3 er bygget for å ta i mot forurensede mudder masser fra Røsvikrenna, Borg Havn.