Rehabilitering av Bjørndals- dammene og nytt ledningsanlegg

Råde Graveservice er utførende entrepenør for rehabiliteringen av de tre dammene. Dammene forsterkes ved å bygge på dammenes krone og nedstrøms skråning med stein og blokk.

Arbeidene omfatter:
Øvre Bjørndalsdammen:
Grunn- og terrengarbeider i forbindelse med ny støttefylling, drenasjesone og heving av damkrone. Nytt flomløp i betong over dammen og lekasjemålesystem. Dammen er ca 100m lang og maksimal høyde er ca 5m. Behov for tilførsel av ca 4500 m3 med stein og grus.

Midtre Bjørndalsdammen:
Grunn- og terrengarbeider i forbindelse med ny støttefylling, drenasjesone og heving av damkrone. Nytt flomløp i betong på siden av dammen og lekasjemålesystem. Dammen er ca 120m lang og maksimal høyde ca 6m. Behov for tilførsel av ca. 4500 m3 stein og grus.

Nedre Bjørndalsdammen:
Grunn- og terrengarbeider i forbindelse med ny støttefylling, drenasjesone og heving av damkrone. Nytt flomløp i betong på siden av dammen og lekasjemålesystem. Dammen er ca 100m lang og maksimal høyde ca 10 m. Behov for tilførsel av ca. 3500 m3 stein og grus.

Ledningsanlegget består av følgende arbeider:

 

  • 710mm vannledning av PE lagt som 430m sjøledning og 325m i grøft
  • 400mm vannledning av PE lagt som sjøledning og 15 m i grøft
  • Trekkerør Ø110 og Ø40x3
  • 2 stk plasstøpte kummer
  • Sanering av eksisterende vann- og avløpsledninger