Blinken AS
Telefon: 90 70 11 00
Besøksadresse: Østkilen 4
Postadresse: Pb 122, 1620 Gressvik
E-post: blinken@blinken.no
Web: www.blinken.no


Kolo Veidekke AS
Telefon: 64 97 47 30
Postadresse: Langbakken 16, 1430 Ås
E-post: bent.aune@veidekke.no
Web: www.veidekke.no


Syntec AS
Telefon: 61 31 40 30
Telefax: 61 31 40 31
Besøksadresse: Storgata 5
Postadresse: Pb 47, 3521 Jevnaker
E-post: oystein@syntec.no
per@syntec.no

Web: www.syntec.no


Ahlsell Norge AS, Avd Fredrikstad
Telefon: 51818500 (sentralbord)
Telefax: 69354379
Besøksadresse: Rolvsøyveien 203
Postadresse: Postboks 1419, 1602 Fredrikstad
E-post: steinar.roos@ahlsell.no
Web: www.ahlsell.no


Calluna Grøntanlegg AS
Telefon: 69 28 10 48, Mobil 951 64 779
Postadresse: Sarpsborgveien 95, 1640 Råde
E-post: epost@calluna.no
Web: www.calluna.no


Volvo Maskin AS
Telefon: 66 81 86 86
Telefax: 66 81 86 79
Besøksadresse: Mellomåsvn. 1
Postadresse: Pb. 603, 1411 Kolbotn
E-post: david.kristianslund@volvo.com
Web: www.volvomaskin.no
» Mer info


Viacon AS
Telefon: 62 83 94 50
Telefax: 62 83 07 06
Postadresse: 2235 Matrand
E-post: post@viacon.no
Web: www.viacon.no
» Mer info


Fred P. Holland AS
Telefon: 33 01 86 60
Telefax: 33 01 81 70
Postadresse: Studsrødveien 65, 3153 Tolvsrød
E-post: post@holland-nodig.no
Web: www.holland-nodig.no


Gunnar Holth Grusforretning AS
Telefon: 62 88 81 33
Telefax: 62 88 81 10
Besøksadresse: Mårveien 14
Postadresse: Pb 1223, 2206 Kongsvinger
E-post: per@gholth.no
Web: www.gholth.no


AF Bygg Øst
Telefon: 69 28 35 00
Postadresse: Sarpsborgveien 25, 1640 Råde
E-post: olav.stokkeland@afgruppen.no
Web: www.afgruppen.no


Eivind Koch Rørinspeksjon AS
Telefon: 63 84 84 00
Besøksadresse: Jølsenveien 26
Postadresse: Pb. 435, 2001 Lillestrøm
E-post: ekochas@online.no


Norsk Glassgjennvinning AS
Telefon: 23 17 39 80
Telefax: 23 17 39 99
Besøksadresse: Haslevangen 16
Postadresse: Pb 702 Økern, 0509 Oslo
E-post: jakob.smith@glassgjenvinning.no
Web: www.glassgjenvinning.no