Hvilke tjenester leverer vi?

Vi påtar oss tradisjonell entreprenørvirksomhet innenfor grunnarbeider, og utfører jobbene på en effektiv og smidig måte.

Vår virksomhet favner graving, knusing, mur- og betongarbeider, vannforsyning, avløp og renseanlegg, samferdselsanlegg, rørinstallasjoner, drenering, planering, utgraving, massetransport, grunnarbeider for kunstgressbaner og mye mer.

Vi har lang erfaring innen prosjektledelse, og mange av våre største oppdrag har satt store krav både til gjennomføringsevne og samarbeid på tvers av fagområder. Det har gjort oss til en naturlig samarbeidspartner for mange stor aktører innen utvikling av eiendommer og infrastruktur.

Vi innehar sentral godkjenning innefor følgende fagområder:
• Grunn og terreng
• Samferdselsanlegg
• Vannforsyning, avløp og renseanlegg
• Mur og Betongarbeider
• Arbeider med rørinstallasjoner