Ny forsyningsledning til Vansjø vannverk i Moss

Moss , 2007
Råde Graveservice gravde i 2007 ny forsyningsledning til Vansjø vannverk i Moss. Den gamle ledningen ble liggende under nye Moss Lufthavn Rygge. Det var derfor nødvendig å anlegge en ny forsyningsledning rundt flyplassen i en lengde på 4,5 km. Ledningen er i glassfiberarmert polyester og har en diameter på 80 cm.

Ny 4-felts E6 gjennom Østfold

Sted , 2006
Råde Graveservice har bygget deler av ny 4-felts E6 gjennom Østfold. Firma har vært hovedentreprenør på to delstekninger og underentreprenør på en parsell.
Mer informasjon »

Nytt gatedekke i Moss Sentrum

Sted , 2006
Råde Graveservice har i 2006 opparbeidet nytt gatedekke i Moss Sentrum.
Mer informasjon »

Arbeider ved gartnerier

Rygge , 2006
Råde Graveservice har i 2006 vært med på utvidelse av to større gartnerier i Østfold. Lillebaug Gartneri i Rygge og Andersens Gartneri i Råde.

Bjørnsonkvartalet i Moss

Moss , 2006
Råde Graveservice har vært med på bygging av tidenes største forretningssenter i Moss. Bjørnsonkvartalet er et nytt kjøpesenter på 24.700 m2, inkludert en parkeringskjeller og 20 leiligheter. Senteret ble åpnet i 2006.
Mer informasjon »

Mossemarka Hestesenter

Mossemarka , 2006
Råde Graveservice har vært med på å bygge nytt ridesenter i Moss. Anlegget ligger i Mossemarka på bak Mosseporten senter. Ridehallen ble ferdigstillt på høsten 2006.

Arbeid for kommuner:

Sted , År
Råde Graveservice har utført kommunaltekniske prosjekter for de fleste kommuner i sønder del av Østfold. Firma har også arbeidet i Ski og Vestby kommuner i Akershus fylke.

Kaiarbeider

Fredrikstad , År
Råde Graveservice har utført arbeider ved en rekke kaier og båthavner. Firma har også opparbeidet 70 mål med ny containerhavn på Øra i Fredrikstad.

Samferdsels prosjekter

Moss , År
Råde Graveservice har gjennomført flere samferdselsprosjekter. Blant de største er to forskjellige parseller ny 4-felts E6 i Østfold. Firma har også vært med på å bygge nytt dobbelt jernbanespor ved Moss.
Mer informasjon »

Nytt massedeponi ved fyllplass på Solgård Skog

Solgård År ,
Råde Graveservice har bygget nytt massedeponi ved Solgård Skog i Moss. Oppdragsgiver var det interkommunale selskapet MOVAR. Anlegget bygges etter nye prinsipper for opparbeidelse av massedeponi og er det første i sitt slag her i landet.
Mer informasjon »

Masseflytting i området for ny bomstasjon

E18 Krosby-Knapstad , April 2008
Fra nytt anlegg E18 Krosby-Knapstad:
Hovedentrepenør: Råde Graveservice
Underentrepenør høyspent: Fortum Service AS
Masseflytting i området for ny bomstasjon ,April 2008

Bygging av kunstverk ved vanntårnet i Råde

Råde , Oktober 2007
Bygging av kunstverk ved vanntårnet i Råde